Tokenizacja a prokuratura

3 marca 2023
/ Maciej Grzegorczyk

Regularnie w przypadku projektów tokenizacyjnych, klienci zwracają się do mnie z wątpliwościami dotyczącymi tego – na co należy zwrócić szczególną uwagę. W związku z tym postanowiłem przygotować materiał dotyczący kilku kwestii, o które warto zadbać przeprowadzając tokenizację. Ponadto przedstawię Ci również zbliżony case, w którym polskie organy zainteresowały się pewnym projektem zagranicznym. Dzięki temu możliwe będzie omówienie tego zagadnienia z perspektywy praktycznej. Więcej na ten temat dowiesz się, właśnie w tym artykule.

 

 

Tokenizacja – na czym polega postępowanie w sprawie?

 

W tym kontekście warto wskazać, kiedy prokuratura zaczyna się interesować daną tokenizacją. Ma to miejsce z reguły w sytuacji, gdy obywatele polscy zostają uznani w pewnym stopniu za pokrzywdzonych lub czują się pokrzywdzeni w związku z danym projektem. Nie jest to zasada bez wyjątków, gdyż organy wykazują też zainteresowanie bez udziału tego czynnika. Postępowanie w sprawie prowadzi do tego, aby przesłuchać te osoby w celu ustalenia czy doszło do przestępstwa. Wyróżniamy w tym zakresie kilka typów przestępstw:

  • oszustwo (art. 286 Kodeksu karnego),
  • prowadzenie funduszu inwestycyjnego bez zezwolenia (art. 287 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi),
  • naruszenie przepisów wynikających z Prawa bankowego,
  • pozostałe o zbieżnym charakterze.

 

Poniżej znajdziesz dokument związany z wspomnianą we wstępie artykułu sprawą, w której polska prokuratura zwróciła uwagę na pewien zagraniczny projekt. Jak wynika z treści, prokurator wystosował zapytanie o listę nabywców tokenów wraz z ich danymi, a także szczegółami dotyczącymi przeprowadzonych transakcji. 

 

 

Tokenizacja – co należy uznać za istotne?

 

Niezwykle ważne jest, aby zrealizować wszystkie założenia danego projektu i doprowadzić go do końca. Oznacza to przeprowadzenie tokenizacji w sposób od początku przemyślany i w zgodzie z kilkoma istotnymi zasadami: 

  • podstawą jest czysty charakter tokena jako waluty wirtualnej,
  • musisz opracować Roadmap i trzymać się wskazanych w nim deadlinów. Roadmap jest zbiorem kamieni milowych Twojego projektu wraz z konkretnymi datami, kiedy zadeklarowane przez Ciebie etapy projektu zostaną zrealizowane,
  • regularne dbanie o kurs tokena za wszelką cenę. Jeśli ten spadnie, wzrasta prawdopodobieństwo, że niezadowoleni nabywcy dokonają zgłoszenia projektu.

 

O tokenizacji przez polski podmiot możesz przeczytać również w jednym z moich poprzednich artykułów pod tym linkiem

 

Z czego wynikają pewne problemy z tokenizacją?

 

Tokenizacja stanowi niezwykle rozbudowane zagadnienie i obecnie nie ma jednej w 100% sprawdzonej metody na jej przeprowadzenie. Wskazywałem na to wielokrotnie w moich wpisach – w przepisach znajdują się instytucje prawne wedle, których można w znacznym uproszczeniu klasyfikować tokeny. W tym aspekcie będą to m.in. waluty wirtualne, papiery wartościowe, znaki legitymacyjne, bony jednego lub różnego przeznaczenia bądź instrumenty finansowe bądź. Dany token z kolei może mieć cechy każdej z wymienionych instytucji prawnych. Konieczne jest więc stworzenie wspomnianego powyżej “czystego” charakteru tokena. Przeprowadzanie tokenizacji wymaga więc odpowiedniego doświadczenia i skrupulatnej znajomości przepisów. Więcej na ten temat możesz znaleźć w materiale pod tym linkiem.

 

Zamierzasz przeprowadzić tokenizację i masz pewne wątpliwości?

 

Proponuję więc, abyś skontaktował się ze mną mailowo. Opisz mi swój pomysł, jego założenia, a także koncepcję związaną z Twoim tokenem. Na tej podstawie będziemy mogli wspólnie opracować strategię dotyczącą Twojego projektu i wskażę Ci, które elementy nie są do końca dobrym rozwiązaniem. Ponadto zaoferuję Ci również pełne wsparcie prawne i zasugeruje możliwie najbardziej korzystne opcje dostosowane do Twoich potrzeb. Umówmy się na spotkanie i doprecyzujmy szczegóły. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Maciej Grzegorczyk