Co sądy orzekają aktualnie przy blokadzie rachunku?

14 lipca 2023
/ Maciej Grzegorczyk

Blokady rachunków bankowych przedsiębiorców z branży kryptowalutowej to często pojawiający się temat w ramach wpisów na kryptoprawo. Wynika to z faktu, iż obecnie podejście sądów do tej kwestii stale się rozwija oraz regularnie pojawiają się nowe informacje w tym zakresie. Z uwagi na to w tym artykule postanowiłem zebrać doświadczenia z ostatnich kilku miesięcy w sprawie orzecznictwa sądów przy blokadach rachunków bankowych. Na ten moment widoczna jest coraz większa świadomość sędziów i prokuratorów odnośnie weryfikacji niedozwolonych praktyk oszustów. Czy stosowanie przepisów AML ma znaczenie? Co, jeśli nie zgłosiłeś podejrzanej transakcji do prokuratury? Dowiesz się więcej, właśnie tutaj.

 

 

Przychylne podejście sądów w kwestii blokad rachunków bakowych 

 

Obecnie ze względu na zgromadzone w tym zakresie doświadczenie przez sądy – organy znacznie rzadziej dokonują blokad rachunków bankowych przedsiębiorców prowadzących działalność w branży walut wirtualnych. W przypadku, gdy już dojdzie do zamrożenia środków na koncie, to zasadniczo działanie to ma jedynie charakter profilaktyczny, a pieniądze finalnie zwracane są na konto krypto kantoru. Ponadto na ten moment blokady często są uchylane w trakcie postępowania, gdyż sądy stwierdzają, że prokuratura nie podejmuje żadnych działań w tej sprawie, więc dalsze prowadzenie postępowania jest bezzasadne.

 

Stosowanie przepisów AML a blokady rachunków przy krypto

 

Na ten moment widoczne jest również, że sądy o wiele przychylniej pochodzą do inwestorów, którzy postępują zgodnie z zasadami Anti-Money Laundering (AML). Co ważne, jeśli posiadasz specjalistyczny system do ewidencjonowania transakcji, to w gruncie rzeczy nie powinieneś zostać zakwalifikowany jako oszust. Przykładem takiego systemu jest OTC, stosowany w krypto kantorze Kangi. Ponadto w przypadku, gdy handlujesz na Binance w trybie P2P, to również tamtejsza ewidencja transakcji wraz z dowodami z czatu będą pomocne w sprawach blokad rachunków bankowych.

 

Zatrzymania w sprawie podejrzanych transakcji

 

W dużej mierze zauważalne jest także, że sądy zwracają szczególną uwagę na przedmiot Twojej działalności. Niestety, dochodzi do rzadkich przypadków zatrzymań osób na 48 godzin, odprowadzając je do aresztu bezpośrednio z miejsca zamieszkania. Nie ma takich sytuacji zbyt wiele, ale jednak kilka miało miejsce. W trakcie zatrzymania weryfikowana jest zawartość komputera danej osoby. Co warto podkreślić, fakt posiadania AnyDeska nie świadczy o tym, że ktoś jest oszustem, ale jednak wzbudza pewne wątpliwości u organów ścigania.

 

Co zrobić, gdy nie zgłosiłeś podejrzanej transakcji do prokuratury? – druga transakcja

 

W przypadku, gdy wykonałeś z daną osobą transakcję, co do której masz wątpliwości w zakresie jej legalności nie oznacza, że musisz robić drugą. Jeśli masz podejrzenia co do klienta i nagle rezygnujesz ze zrobienia drugiej transakcji, gdyż stwierdzasz, że nie możesz zastosować środków bezpieczeństwa finansowego, a ponadto nawet nie zgłosiłeś tego faktu do prokuratury – obecnie sądy wskazują, że nie powinno się wyciągać żadnych konsekwencji, jeśli do nie doszło do kolejnej transakcji. Świadczy to m.in. o braku współpracy z oszustami.

 

Czy kryptowaluty są legalne?

 

Niektóre prokuratury stawiają przedsiębiorcom zarzut, że jeśli prowadzą działalność związaną z kryptowalutami, to jest to równoznaczne z braniem udziału w procederze prania pieniędzy. Natomiast sądy wskazują, że nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, co jest naprawdę dobrym znakiem w kwestii wzrostu świadomości organów w zakresie blokad rachunków bankowych.

 

Co, jeśli zostałeś oszukany w związku z inwestycją kryptowalutową?

 

Jeśli dana osoba została oszukana przy inwestycji krypto należy dokonać weryfikacji, w odnośnie tego, gdzie zostały przetransferowane zainwestowane środki. Obowiązkiem prokuratury jest powołanie biegłego i zorientowanie się czy waluty wirtualne, które znajdują się na Twoim portfelu kryptowalutowym rzeczywiście do Ciebie należą. W dalszej kolejności po dokonaniu analizy organy mają za zadanie zablokować podejrzane portfele. Zwracając się bezpośrednio do prokuratorów – obecnie mamy świadomość, że najłatwiejszym rozwiązaniem w tej sytuacji byłoby zablokowanie rachunku bankowego. Jednak finalnie sądy w istocie uchylą blokadę. W mojej opinii lepszym podejściem jest powołanie eksperta ds kryptowalut, aby wraz z nim sposób śledzić i dokonać blokady kryptowalut, które były przedmiotem przestępstwa.

 

Wypowiedziano Ci rachunek bankowy ze względu na kryptowaluty?

 

Wobec tego proponuję, abyś skontaktował się ze mną drogą mailową. Prześlij mi szczegółowy opis Twojej sytuacji wraz z niezbędnymi dokumentami. Przeprowadzę analizę i udzielę Ci porady dotyczącej najlepszego możliwego rozwiązania Twojego problemu. Aktualnie działamy na rzecz obrony rynku kryptowalut i wspólnie będziemy składać odpowiednie pisma do właściwych organów i sądów w celu wypracowania procedur postępowania w przypadku wykrywania podejrzanych transakcji. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości – zapraszam do kontaktu.

Autor: Maciej Grzegorczyk