Inwestycje – tokenizacja z wykorzystaniem kapitału ze Szwajcarii

19 kwietnia 2020

Szanowni Państwo,

Jeśli weszliście na tę podstronę, to znajdziecie tu opis metody tokenizacji (cyfryzacji) majątku, którym może być nieruchomość czy przedsiębiorstwo, z wykorzystaniem kapitału ze Szwajcarii. Produkt, który wprowadziłem na rynek polski, jest dość unikatowy. Zazwyczaj w ramach tokenizacji oferowana jest usługa prawnych i technologicznych rozwiązań, umożliwiająca przeprowadzenie tego procesu. Ja natomiast oprócz powyższych procedur oferuję kompleksową usługę i doprowadzam do faktycznej sprzedaży nieruchomości lub przedsiębiorstwa z wykorzystaniem kapitału szwajcarskiego. Daną nieruchomość można również wydzielić z majątku przedsiębiorstwa i można ją stokenizować odrębnie.

 

W ramach produktu „tokenizacji nieruchomości lub przedsiębiorstwa”, czyli scyfryzowania Twojego majątku, uruchamiamy następującą procedurę:

  1. Przeprowadzane jest due dilligence i wycena majątku na koszt inwestorów;
  2. Uzgadniania jest ostateczna cena nabycia nieruchomości lub przedsiębiorstwa. Jeżeli strony umowy dochodzą do porozumienia następuje zawarcie umowy o tokenizację (cyfryzację majątku);
  3. W Szwajcarii bez Państwa bezpośredniego udziału rozpoczyna się procedura mająca na celu zapłatę za Państwa własność. Zakładana jest spółka AG (spółka akcyjna), która będzie organizatorem całego procesu po stronie szwajcarskiej;
  4. Spółka AG w Szwajcarii przygotowuje całą dokumentację prawną, w tym prospekt emisyjny tokenów (whitepaper), uzyskuje zezwolenie od szwajcarskiego regulatora jakim jest FINMA (odpowiednik KNF) na przeprowadzenie zbiórki kapitału oraz uruchamia w tym celu platformę internetową;
  5. Wyemitowane tokeny (rodzaj akcji) są nabywane przez inwestorów;
  6. Kapitał ze sprzedaży tokenów transferowany jest do specjalnie powołanej w tym celu spółki polskiej (SPV). Spółka SPV staje do ostatecznej umowy zakupu projektu (nieruchomości czy przedsiębiorstwa) i dokonuje zapłaty na rzecz Sprzedającego;
  7. Państwo otrzymujecie kapitał za Waszą nieruchomość lub przedsiębiorstwo;
  8. Spółka SPV kontynuuje realizację projektu. Jest ona jego 100% właścicielem, w której całkowitym lub większościowym udziałowcem są inwestorzy – Państwo możecie pozostać na mniejszościowym, ustalonym z inwestorem, udziale współwłasności, jeżeli wyrazicie takie życzenie.

 

Moi Szwajcarscy partnerzy i inwestorzy dokonali w latach 2017 – 2019 tokenizacji aktywów o wartości przekraczającej 4 miliardy Franków Szwajcarskich, tokenizując dzieła sztuki, antyki i inne aktywa. Pozyskany kapitał ulokowali w złoto, którego część po obecnym, bardzo dużym wzroście jego wartości również tokenizują. Uzyskany kapitał zamierzają reinwestować w nieruchomości komercyjne za pośrednictwem tokenów opartych o emisję STO (Security Token Offering) za którymi „kryją” się tego typu aktywa. Dlaczego? Ponieważ wykup tokenów opartych o STO wiąże się po pierwsze z własnością – w pewnych wypadkach również z możliwością obrotu tymi tokenami (jeżeli są emitowane w formule emisji publicznej), wiąże się ze współwłasnością danej nieruchomości czy danego przedsiębiorstwa, a cały proces inwestycyjny zapewnia dzięki zapisom w dokumentach prawnych, w tym whitepaper, również uzyskanie odpowiednio wysokiej stopy zwrotu z inwestycji.

 

Moi partnerzy i inwestorzy zamierzają inwestować kapitał w emisje tokenów niepublicznych, która przeznaczona jest wyłącznie dla zamkniętego grona, a tokeny z tej emisji nie trafiają do obrotu publicznego. Przy tego rodzaju emisji czas inwestycji może zostać określony nawet na okres do 15 lat.

 

Za pośrednictwem moich partnerów posiadam dostęp do inwestorów instytucjonalnych, wielu bardzo zamożnych rodzin oraz inwestorów indywidualnych zarówno ze Szwajcarii, jak i z całego świata, których majątki zarządzane są przez firmy Asset & Wealth Management i Family Office w Szwajcarii. Jak wszystkim wiadomo jest to kraj który niezmiennie cieszy się mianem ogólnie rozpoznawalnej jurysdykcji oferującej nie tylko profesjonalizm na najwyższym poziomie w zarządzaniu kapitałem , ale również charakteryzuje się poufnością, na czym również niezmiennie zależy grupie moich inwestorów. Tym samym w gronie inwestorów wykupujących tokeny oparte również o Państwa nieruchomości czy przedsiębiorstwa może znaleźć się grupa „cichych” inwestorów gdyż ich nazwiska są powszechnie rozpoznawalne, a oni nie życzą sobie ich ujawnienia.

 

Jeżeli chodzi o emisję tokenów opartych o nieruchomości to naszych inwestorów najbardziej interesują powierzchnie komercyjne – biurowe, handlowe i usługowe, w tym przede wszystkim takie nieruchomości jak hotele, apart-hotele czy pensjonaty i sanatoria znajdujące się w uzdrowiskach oraz innych ciekawych lokalizacjach. Mogą to być również pałace, dworki, inne obiekty zabytkowe lub przemysłowe, jak stare fabryki, dla których można wykonać projekt rewitalizacji i adaptacji. Interesujące mogą być również projekty Condohoteli – zarówno tych w trakcie trwania inwestycji, jak i tych które „nie wyszły jeszcze z ziemi”.

 

Nasi partnerzy są zainteresowani wykupem tokenów opartych o tego typu aktywa, o współwłasność nieruchomości i przedsiębiorstw na całym świecie, w tym również w takich krajach jak: Słowacja, Czechy i Polska.

 

Z tych powodów ocenimy i przyjrzymy się w imieniu naszych partnerów i inwestorów wszystkim projektom, jak powyżej wymienione, a zwłaszcza tym, które prezentują obiekty szeroko rozumianego sektora hotelarskiego.

 

Możliwa jest również tokenizacja projektów i inwestycja w tokeny związane z całkowicie innowacyjnymi rozwiązaniami takimi jak np. projekty architektoniczne budynków samowystarczalnych energetycznie, gdzie wykonanie ich oparte jest o instalację BIPV (Building Integrated Photovoltaics). Projekty, gdzie fotowoltaika zintegrowana jest z budynkiem czy energia wiatrowa zasila budynek są mile widziane przez moich partnerów i inwestorów, którzy w ostatnich trzech latach zainwestowali w tego typu projekty kwotę przekraczającą półtora miliarda Franków Szwajcarskich. Są to projekty realizowane przykładowo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w USA, jak również w Norwegii, gdzie w pobliżu Arktycznego Kręgu Polarnego powstanie pierwszy na świecie obiekt „energetycznie pozytywny” – hotel Svart.

 

Przy tego typu projektach głównie chodzi o enklawy pozwalające integrować budynki i ludzi ze środowiskiem naturalnym, gdzie dbamy nie tylko o środowisko, ale również o własne zdrowie.

 

Nasi partnerzy zamierzają współfinansować przez kolejne lata budowę całej sieci tego typu hoteli. Obiekty te staną się przykładem całkowicie ekologicznych i przyjaznych środowisku inwestycji i zostaną sfinansowane za pośrednictwem procesu tokenizacji. Hotele te będą zarządzane w cyfrowej technologii Blockchain, a płatności będzie w nich można dokonywać za pośrednictwem kryptowalut – zarówno we własnej kryptowalucie, którą dany hotel będzie posiadał, jak i w kryptowalucie tworzonej obecnie dla całej sieci.

 

Hotele te powstaną z myślą nie tylko o zwykłych klientach, którymi są turyści, w tym całe rodziny, ale również dla „cyfrowych nomadów” (z j. ang. Digital Nomads), czyli inaczej mówiąc „koczowników – wędrowców”, a więc ludzi, którzy ciągle się przemieszczają i niekoniecznie poszukują stałego miejsca zamieszkania. Zazwyczaj są to osoby o specyficznym profilu osobowym, które dzięki dzisiejszym rozwiązaniom i nowoczesnej technologii wykonują swoją pracę zdalnie, za pośrednictwem komputera i szerokopasmowego dostępu do internetu. Mogą to być programiści, wysokiej klasy specjaliści IT, jak również bardzo dobrze opłacana kadra managerska wysokiego szczebla, która może świadczyć swoje usługi – wykonywać swoją pracę – poza siedzibą firmy. Obecny czas pandemii COVID-19 ukazał całemu światu i udowodnił nam, że swoją pracę może wykonywać zdalnie coraz szersza grupa ludzi. W ten sam sposób swoje firmy mogą nadzorować również ich właściciele, zabierając w podróż po takich hotelach swoje rodziny, ponieważ dzieci w dzisiejszych czasach mogą kształcić się zdalnie – online – co jest formą nauczania bardzo dobrze znaną mieszkańcom takich krajów jak Kanada, USA czy Australia, gdzie duże połacie ziemi i bardzo rozproszona infrastruktura wręcz wymuszają tego typu rozwiązania, a dla nas Europejczyków jest to jeszcze coś niestandardowego.

 

Już w chwili obecnej moi partnerzy posiadają w swojej bazie kilkadziesiąt tysięcy osób z całego świata, które są zainteresowane właśnie takim życiem – podróżowaniem i mieszkaniem w tego typy obiektach.

 

Sieć „energetycznie pozytywnych”, a więc przyjaznych środowisku hoteli – budowanych w idei BBP – Block(chain)s for a Better Planet – stanie się projektem nie tylko dalekiej przyszłości, ale również teraźniejszości, która w okresie kilku lat da specyficznemu gronu ludzi niespotykane możliwości i zadowolenie z pracy oraz życia w bezpiecznych „zielonych enklawach”, w zgodzie z naturą.

 

Posiadając grunty w górach, nad jeziorem czy nad innym akwenem wodnym, zwłaszcza posiadając duże połacie ziemi w bardzo ustronnych i cichych lokalizacjach, możecie Państwo zgłosić się do mnie, aby usłyszeć o odrębnej ofercie skierowanej wyłącznie do takiego grona właścicieli.

 

Jeżeli posiadaliście Państwo dla takich terenów inne koncepcje architektoniczne, a jesteście ludźmi otwartymi na zmiany i nowoczesne rozwiązania, jakimi z pewnością jest Blockchain i Tokenizacja, ta oferta może dotyczyć również Was.

 

Moi partnerzy i inwestorzy przyjrzą się również innym obiektom, najchętniej takim, które położone są w specyficznych „enklawach” – w ustronnych i zacisznych miejscach. Z oczywistych powodów samych obiektów nie można już zamienić na całkowicie ekologiczne, ale można je przynajmniej w jakimś zakresie przystosować, np. poprzez dostosowanie ich zarządzania do systemu Blockchain, tak aby były bardziej przyjazne środowisku i wykorzystać je w jakimś zakresie dla idei sieci hotelowej dostosowanej również dla wspomnianych powyżej „koczowników – wędrowców”.

 

Mając na uwadze ochronę środowiska i te bardzo szczytne idee, przeanalizujemy i przyjrzymy się wraz z moimi partnerami innym projektom ekologicznym, w tym inwestycjom w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, które również można stokenizować.

 

Maciej Grzegorczyk

radca prawny / ekspert kryptowalut i tokenizacji

Autor: Maciej Grzegorczyk