Co z zapłatą w kryptowalutach?

28 sierpnia 2022
/ Maciej Grzegorczyk

Aktywa cyfrowe od lat stopniowo zmieniają sposób funkcjonowania systemu finansowego. Do niedawna stanowiły ciekawostkę. Aktualnie stały się istotną częścią wielu branż, a także płaszczyzną do tradowania. Obecnie pracownicy lub zleceniobiorcy m.in. z IT mogą wybrać np. wynagrodzenie wypłacane w kryptowalutach. Pracodawcy zastanawiają się więc niejednokrotnie nad zastosowaniem takiego rozwiązania. Dotąd decydowali się wyłącznie na bonusy i benefity w tej formie. Czy w Polsce można otrzymać wypłatę takiej postaci? Jeśli tak, to jak rozliczyć się z wynagrodzenia w kryptowalutach? Więcej dowiesz się z materiału, który przygotowałem razem z Martą Grzegorczyk z kryptoksiegowosc.pl!

 

 

Wypłata wynagrodzenia w kryptowalutach

 

Wypłata w Polsce może zostać wypłacona w kryptowalutach. Trzeba jednak zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów. Pierwszym z nich jest art. 86 Kodeksu pracy §2, który stanowi o tym, że wypłata wynagrodzenia może nastąpić w postaci pieniężnej, natomiast w innej formie jest zgodna z przepisami, tylko gdy taką możliwość przewiduje Prawo pracy. Ponadto z perspektywy zapłaty w kryptowalutach istotny jest art. 8a ust. 5 Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wskazuje on na to, że wynagrodzenie równe minimalnej stawce za godzinę pracy dokonuje się w postaci pieniężnej. Oznacza to, że w Polsce możesz otrzymać wypłatę w kryptowalutach, jeśli wykonujesz obowiązki:

  • na podstawie zlecenia, 
  • na podstawie umowy o dzieło, 
  • w ramach własnej działalności gospodarczej. 

 

Niestety, z perspektywy umowę o pracę – wynagrodzenie może zostać wypłacone w takiej formie jedynie ponad wysokość minimalnej stawki godzinowej.

 

Zapłata w kryptowalutach – jak się rozliczyć?

 

Wynagrodzenie w kryptowalutach różni się od handlu kryptowalutami z perspektywy rozliczeń. W tym zakresie wypłatę należy uiszczać na bieżąco do 20. dnia kolejnego miesiąca. Oprócz tego obowiązuje tzw. podatek dochodowy od wykonanej usługi. Tutaj warto posłużyć się przykładem: załóżmy, że programista wystawia fakturę na 100 tys. zł spółce zagranicznej. Oznacza to, że nie obowiązuje w tej kwestii podatek VAT. Otrzymuje w zamian należność w kryptowalutach. Standardowo przy P2P obowiązek podatkowy powstaje przy przewalutowaniu kryptowalut na FIAT. Natomiast w tej sytuacji wystąpi wspomniany podatek dochodowy od wykonanej usługi, a wynagrodzenie trzeba należy wypłacać na bieżąco we wskazanym powyżej dwudziestodniowym terminie.

 

Wynagrodzenie w kryptowalutach – podwójne opodatkowanie?

 

Podwójne opodatkowanie nie obowiązuje przy sprzedaży kryptowalut. Pod kątem wynagrodzenia jeśli nie doszło do wahań kursowych generujesz 100 tys. zł przychodu od sprzedanych aktywów cyfrowych, a tym samym 100 tys. zł kosztów. Wystarczy, że przewalutujesz wynagrodzenie z kryptowaluty do walut FIAT. Wartość wystawionej przez Ciebie faktury stanowi wartość nabycia kryptowalut. Występuje więc zero opodatkowania na gruncie zysków kapitałowych. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, w której wartość kursu kryptowaluty w wynagrodzeniu uległaby zwiększeniu. Wtedy faktycznie wystąpi podatek od różnicy pomiędzy sprzedażą i zakupem, jednak będzie on dość niski. Zobowiązanie tego typu rozlicza się przez PIT-38 do końca kwietnia kolejnego roku.

 

Masz wątpliwości co do rozliczenia wypłaty w kryptowalutach?

 

Wypłaty dokonywane w kryptowalutach to praktyka wykorzystywana stosunkowo od niedawna. Wcześniej były one postrzegane jako metoda pozwalająca pracownikom skorzystać z różnych benefitów. Otrzymujesz wynagrodzenie w krypto? Zastanawiasz się nad wdrożeniem takiego rozwiązania? W takim wypadku skontaktuj się ze mną! Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, to postaram się odpowiedzieć na Twoje pytania. Ponadto umożliwię Ci rozliczanie wynagrodzeń w kryptowalutach w ramach naszej Kryptoksiegowości. Zapraszam do kontaktu!

 

Autor: Maciej Grzegorczyk