Kontrola podatkowa – tokenizacja w Polsce?

27 lipca 2022
/ Maciej Grzegorczyk

Jako przedsiębiorca z pewnością wyznaczyłeś sobie dwa główne cele działalności – dbanie rozwój biznesu i osiąganie coraz większych przychodów. Aby nadać dynamiki temu procesowi, niezbędne jest posiadanie odpowiedniej ilości zasobów finansowych. Czy wiesz jak znaleźć stosowny kapitał? Tutaj z pomocą przychodzi obecna na rynku, popularna od lat tokenizacja. Jeśli zdecydujesz się na emisję tokenów w Polsce – będziesz musiał się z niej rozliczyć. Wiąże się to również z przeprowadzeniem ewentualnej kontroli podatkowej Twojego przedsiębiorstwa. Być może zastanawiasz się, czy w takim wypadku nie lepiej przeprowadzić tokenizację za granicą? Na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym zakresie? Dowiesz się w tym artykule!

 

 

Gdzie przeprowadzić tokenizację będąc polskim rezydentem podatkowym?

 

Moi klienci bardzo często zwracając się do mnie z pytaniami odnośnie tokenizacji i niejednokrotnie zastanawiają się nad wyborem jurysdykcji. Jest to ważna kwestia w zakresie tego, czy zostaną objęci kontrolą podatkową, przeprowadzając powyższą inicjatywę w Polsce. Osobiście uważam, że jeśli projekt jest w dużym stopniu realizowany na terenie naszego kraju, a Ty jako podatnik dysponujesz polską rezydencją podatkową, to korzystniejszym wyborem będzie wykonanie tokenizacji właśnie tutaj. Jest to jak najbardziej możliwe. Obecny poziom nadzoru nie wiąże się w dużym stopniu z wieloma utrudnieniami. Jednakże nie oznacza to, że nie występuje one w ogóle.

 

Jak wygląda kontrola podatkowa w przypadku tokenizacji?

 

Posługując się własnym doświadczeniem, opowiem o jednym, szczególnie problematycznym typie kontroli. Mianowicie realizując tokenizację w Polsce, posiadając interpretację KNF-u i interpretację podatkową, cały proces objęty został właśnie nadzorem podatkowym. Zebrano wszelkie dokumenty dotyczące sprawy, dokonano faktycznych ustaleń i wydano protokół z kontroli. Jego treść wskazywała, że mimo posiadanej interpretacji podatkowej, zakwestionowano całe postępowanie. Przedstawiając organom skarbowym dowody na rzeczywistą kwalifikację tokenów i popierając to stosownymi argumentami, to na gruncie tego co zostało pominięte – zażądano zapłaty podatku.

 

Protokół z kontroli podatkowej – co dalej?

 

Co ważne, musisz wiedzieć, że gdy dochodzi takiej inspekcji – jej finalizacja skutkuje sporządzeniem protokołu. W takiej sytuacji masz możliwość wniesienia zastrzeżeń, do których instytucja musi się ustosunkować. Niestety, wielokrotnie spotkałem się z tym, że przedstawione faktyczne wątpliwości, zostają odrzucone. W efekcie czego w ciągu 6 miesięcy od ogłoszonego wyniku jesteś zobligowany do podporządkowania się zaleceniom określonym przez instytucję. Jeśli tego nie zrobisz, wówczas sprawa może przerodzić się w postępowanie podatkowe. Krótko mówiąc, organ może dążyć do wyegzekwowania ustaleń będących rezultatem kontroli i wydać w ten sposób decyzję. Istnieje możliwość odwołania się od niej do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. W następnej kolejności Dyrektor dokona rozpoznania zażalenia. Jeżeli nie zgodzi się ze stanowiskiem podatnika, sprawa może zostać skierowana do Sądu Administracyjnego.

 

Niesprawiedliwa decyzja Urzędu Skarbowego

 

Proces odwoławczy w przypadku Urzędu Skarbowego może trwać dość długo. Nawet jeśli okaże się czasochłonny, nie należy od razu przyznawać racji organom podatkowym co do kwalifikacji. Spotkałem się z szerokim spektrum postępowań z zakresu decyzji wydanych wskutek przeprowadzonej kontroli, które finalnie okazywały się niesprawiedliwe. Każdy przypadek jednak jest inny, dlatego wymagane jest indywidualne podejście. Masz pytania lub wątpliwości w tym zakresie? Zapraszam do kontaktu! Umówimy się na spotkanie, a ja zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu i wspólnie opracujemy strategię działania.

Autor: Maciej Grzegorczyk