Portugalia – 0% podatku od kryptowalut?

1 lipca 2022
/ Maciej Grzegorczyk

Na ten moment branża kryptowalut w Portugalii podlega niewielu przepisom podatkowym. Tamtejszy rynek nie jest uregulowany w takim stopniu jak w Polsce. Można również spotkać się ze zdaniem, że w chwili obecnej państwo jest w pewnym stopniu rajem podatkowym. W mojej opinii jednak podleganie pod tamtejsze przepisy może okazać się nieco ryzykowne. W szczególności dotyczy to ewentualnego podporządkowania pod regulacje działalności profesjonalnej. Czy w Portugalii faktycznie obowiązuje 0% od kryptowalut? Na czym to polega? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

 

 

0% wynika z braku przepisów dotyczących kryptowalut

 

W Portugalii nie ma przepisów podatkowych związanych z kryptowalutami, a także dotyczących np. definicji prawnej czym one są. Ponadto nie pobiera się podatków dochodowych z tytułu kryptowalut od osób fizycznych chyba, że stanowią one jedyny dochód. Wynika to z tego, że krypto wedle portugalskiego systemu prawnego nie są aktywami. Stanowią one formę płatności bądź walutę. Podatek w wysokości 0% obowiązuje, jeśli wymiana kryptowalut na FIAT lub transakcje przeprowadzane na kryptowalutach nie wchodzą w zakres tzw. działalności profesjonalnej. W tej kwestii kluczowe kryterium stanowi regularność, jednak również zagadnienie “regularności” nie jest do końca precyzyjne z perspektywy przepisów.

 

VASP – Virtual Asset Service Provider w Portugalii

 

Od kwietnia 2021 r. w kraju obowiązuje system licencji, które bank centralny nadaje podmiotom obsługującym transakcje kryptowalutowe. W marcu 2021 r. wydano pierwszą licencję wszystkich kategorii, której beneficjentem jest Utrust. W ramach takiego uprawnienia otrzymał on możliwość: 

  • przechowywania i obsługi kluczy prywatnych
  • umieszczenia w ofercie swapów na kryptowaluty,
  • usług związanych z transferami na cyfrowe portfele.

 

Podobny zakres uprawnień obecnie posiada także Bison Bank. W czerwcu 2021 r. z kolei mniej rozbudowane licencje zostały wydane dwóm innym VASP (Virtual Asset Service Provider) – giełdom Mind The Coin i Criptoloja.

 

Na czym polega działalność profesjonalna w Portugalii?

 

W tym zakresie istotne jest wspomniane wcześniej kryterium regularności. W przypadku, gdy zysk jest osiągany w sposób ciągły, portugalski Urząd Podatkowy i Celny (AT) będzie kwalifikować go jako dochód zawodowy, osiągany przez przedsiębiorcę lub na zasadzie freelance. Powoduje to, że według progresywnych stawek podatkowych zobowiązania mogą zostać obciążone stawką nawet 48%. To właśnie na tym polega ryzyko, które zaznaczyłem na początku artykułu.

 

Więcej informacji znajdziesz na moim kanale – Kryptoprawo (opis po kliknięciu)

 

Działa to jednak również w dwie strony, gdyż osoba fizyczna może zostać obciążona podatkiem w wysokości 20% przy standardowym wynagrodzeniu z umowy o pracę i 15% dla freelancera. Dodatkowo w przypadku gier lub zysków z akcji obowiązuje 28%. Firmy z kolei objęte są 21% i 28% jeśli chcą dystrybuować dywidendę. Przedsiębiorcy mogą skorzystać również z opcjonalnej obniżonej stawki podatku na poziomie 14,8%. 

 

Warto również tutaj wskazać, że kryptowaluty są zwolnione z podatku VAT na podstawie precedensowego orzeczenia TSUE w sprawie C-264/14, Skatteverket v. David Hedqvist. Znalazł on również potwierdzenie w prawie krajowym ze strony portugalskiego AT w wyroku z 2019 r.

 

Kiedy Twoje dochody mogą zostać uznane za osiągane z działalności profesjonalnej?

 

Tutaj konieczne jest przeanalizowanie kilku czynników, które mogą zadecydować czy dana działalność wpisuje się w ramy profesjonalnej. Portugalski AT w tym zakresie z pewnością dokona oceny danego biznesu, jeśli chodzi o wysokość zysku, liczbę platform transakcyjnych, z których korzysta dana osoba, a także liczbę transakcji wykonywanych na przestrzeni np. miesiąca. Zysk z kryptowalut związany z działalnością handlową uznaną za “profesjonalną” w świetle prawa portugalskiego zostanie podporządkowany podatkowi dochodowemu. Natomiast samo posiadanie krypto nie generuje żadnego obowiązku podatkowego.

 

Ponadto dochód osoby pracującej na własny rachunek najczęściej będzie wpisywał się w tzw. kategorię B wedle przepisów portugalskiego Kodeksu skarbowego. Jeśli dany podatnik podlega pod tą kategorię, to zobowiązany zostanie do wystawiania faktur bądź paragonów w przypadku każdorazowej sprzedaży towaru lub świadczenia usług. Problemem w przypadku kryptowalut jest ustalenie na kogo zostaje wystawiona taka faktura, jeśli np. zbywamy swoje aktywa cyfrowe bądź wymieniamy je na FIAT.

 

Non habitual residence (NHR) rezydencja podatkowa z perspektywy kryptowalut

 

Rozwiązanie jest przewidziane dla osób, które złożyły odpowiedni wniosek o objęcie systemem opodatkowania w ramach NHR i może zostać wystawione na okres dziesięciu lat. Dotyczy ono osób, które w ciągu ostatnich pięciu lat podatkowych nie były rezydentem portugalskim. Aby uzyskać status należy spełnić jeden z dwóch warunków. W pierwszym wystarczy przebywać na terytorium Portugalii co najmniej 183 dni w ciągu 12 miesięcy w danym roku podatkowym. Jeżeli ten wymóg nie jest spełniony, to na terytorium Portugalii można wykazać posiadanie miejsce zamieszkania wykorzystywanego z zamiarem użytkowania w formie stałego zamieszkania.

 

Rachunek bankowy w Portugalii

 

Jeśli zamierzasz spróbować działalności związanej z kryptowalutami na zasadach portugalskich, trzeba będzie otworzyć konto. W tym celu konieczny jest przyjazd do Portugali, aby je założyć. Istnieje możliwość otwarcia rachunku przez internet, jednak z perspektywy organów może to zostać uznane za podejrzane. Z mojego doświadczenia warto przemyśleć ofertę portugalskiego Banco Comercial Portugues (BCP), czyli Millenium BCP.

 

Zastanawiasz się nad opodatkowaniem w Portugalii?

 

Nie jestem w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy w Twoim przypadku jurysdykcja portugalska będzie korzystna. Przemawia za tym wiele potencjalnych zalet i czynników. Istnieje również kilka potencjalnych zagrożeń, które mogą stanowi pewne ryzyko, jeśli Twoja działalność zostanie uznana z profesjonalną. Jeśli masz wątpliwości – skontaktuj się ze mną. Postaram się odpowiedzieć na Twoje pytania, doradzić Ci w zakresie pomysłu na biznes i czy warto prowadzić go pod flagą portugalską!

Autor: Maciej Grzegorczyk