Z kim Polska wymienia się informacjami podatkowymi?

5 lutego 2023
/ Maciej Grzegorczyk

Niejednokrotnie otrzymuje od moich klientów zapytania związane z rezydencją podatkową. W tym aspekcie Polska posiada liczne umowy (UPO) podpisane z innymi państwami, co pozwala w pewnym stopniu regulować konieczność uiszczania podwójnego opodatkowania. Tutaj jednak pojawia się inna zależność wynikająca z nawiązanych tego typu stosunków. Mianowicie, Polska wymienia się również informacjami podatkowymi gdyż wynika to z klauzul zawartych we wspomnianych umowach. Ponadto często nawet bez podpisanej umowy UPO, wówczas zdarza się, że zawiązana jest umowa wyłącznie o wymianie informacji podatkowych. Na czym to polega? Na co warto zwrócić uwagę w tym zakresie? Dowiedz się więcej na ten temat, właśnie w tym artykule.

 

 

Z kim najczęściej wymieniamy się informacjami podatkowymi?

 

Ze względu na liczną grupę umów podpisanych z innymi państwami, zdecydowałem się na wysłanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej odnośnie krajów europejskich. W uproszczeniu uzyskałem odpowiedź, z kim Polska regularnie wymienia się danymi lub wymienia się rzadko. Wymiana informacji jest nazywana “wymianą informacji spontanicznie”, czyli w sytuacjach gdy np. dany podatnik pracuje Wielkiej Brytanii i odprowadza tam swoje ciężary podatkowe, ale posiada rezydencję w Polsce, a wynagrodzenie otrzymywane w Anglii wpływa na naszą krajową skalę podatkową. Informacje spontaniczne wymieniane są również przy podejrzeniu uszczuplenia budżetu państwa.

 

Jakie funkcje pełni spontaniczna wymiana informacji podatkowych?

 

Wymiana informacji podatkowych co do zasady ma ograniczać występowanie oszustw podatkowych i wykluczyć możliwość uchylania się od opodatkowania. Obecnie organy administracji podatkowej na poziomie krajowymi, jak i ponadnarodowym wskazują na konieczność współpracy oraz wzajemnej pomocy. Podstawą prawną do wymiany informacji podatkowych są wskazane powyżej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Ponadto można także wspomnieć o Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych z 25 stycznia 1988 r. W Polsce natomiast regulacja dotycząca spontanicznej wymiany informacji podatkowych została zawarta w Ustawie o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami z 9 marca 2017 r. Fundamentem kooperacji administracyjnej państw członkowskich na poziomie europejskim z kolei jest Dyrektywa Rady 2011/16/UE. Dokument ten reguluje m.in. możliwość:

  • wymiany informacji na wniosek,
  • dostępu organów podatkowych do danych, którymi dysponują organy zajmujące się AML,
  • wymianę informacji podlegających obowiązkowemu ujawnieniu,
  • automatycznej i spontanicznej wymiany informacji.

 

Z jakimi państwami Polska regularnie wymienia informacje spontanicznie?

 

Nasz kraj prowadzi najbardziej aktywną współpracę w tym zakresie z Niemcami. Dotyczy to zarówno wysyłania, jak i przyjmowania spontanicznych informacji podatkowych. Poniżej zamieszczam zestawienie państw, którym najczęściej udzielamy informacji:

 

 

Kolejne zestawienie dotyczy z kolei państw, które regularnie udzielają nam informacji podatkowych:

 

 

Masz pytania odnośnie rezydencji podatkowej lub kryptowalut?

 

Wówczas proponuję kontakt mailowy. Wyślij do mnie wiadomość z wskazaniem swoich wątpliwości i opisz mi dokładnie swój stan faktyczny odnośnie Twojej rezydencji bądź działalności związanej z walutami wirtualnymi. Postaram się odpowiedzieć na pytania i wskazać Ci możliwie najbardziej korzystne rozwiązania. Zapraszam do kontaktu.

 

Autor: Maciej Grzegorczyk