Blokada rachunku bankowego

21 września 2021
/ Maciej Grzegorczyk

Coraz częściej trafiają do mnie sprawy, w których klienci przedstawiają problem związany z zablokowanym rachunkiem bankowym. Zwykle spotyka to osoby zajmujące się handlem p2p na binance bądź generalnie prowadzące działalność związaną z kryptowalutami.  Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego ranka, wchodzisz na swoje konto bankowe, a tam pojawia się informację o blokadzie. Niestety kontakt z infolinią nie rozwiąże tej sytuacji. Klient otrzymuje w tym wypadku wyjaśnienie, że blokada jest spowodowana możliwymi nieprawidłowościami, czy też podejrzeniem możliwego wykorzystywania rachunku do „celów przestępczych”. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy wystarczy poczekać do wyjaśnienia sprawy zgodnie z zaleceniami? Dowiedz się więcej w poniższym materiale:

 

 

 

Na jakiej podstawie bank może zablokować rachunek bankowy?

 

Podstawa prawna znajduje się w art. 106a prawa bankowego. W tym wypadku przepis jest rozbudowany, ale najczęściej powodem blokady jest tzw. „uzasadnione podejrzenie” co do „możliwych celów przestępczych”. O takim podejrzeniu bank zawiadamia prokuratora, policję albo inny właściwy organ. W praktyce zawiadomienie jest składane do prokuratury oraz do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, czyli organu zajmującego się AML w Polsce.

 

Jak długo konto bankowe może pozostać zablokowane?

 

Zgodnie z przepisami nie dłużej niż 72 godziny. Jeśli bank ma uzasadnione podejrzenie, że mogło dojść do dokonania przestępstwa – nakłada blokadę, a następnie niezwłocznie zawiadamia o tym prokuratora. W praktyce jednak nie oznacza to, że rachunek bankowy zostanie odblokowany po 72 godzinach. Tutaj pojawia się główny problem.

 

Dlaczego blokada konta bankowego może trwać dłużej?

 

Blokada zostaje nałożona zgodnie z procedurą, ale często banki zwlekają z zawiadomieniem prokuratora. W takiej sytuacji konto bankowe może pozostać zablokowane przez 72 godziny, a nawet i dłużej. Jeśli Twój rachunek bankowy został zablokowany to konieczna jest reakcja, aby bank faktycznie zawiadomił prokuratora bądź zwolnił rachunek bankowy. Niestety kontakt telefoniczny w takiej sytuacji pozostanie bezskuteczny. Znacznie lepiej sprawdzają się jednak pisma. Poniżej znajduje się wniosek, który zawsze sugeruję złożyć klientom w przypadku blokady rachunku bankowego.

 

DO POBRANIA WNIOSEK DO BANKU

 

 

Co jeśli moja sprawa została skierowana do prokuratury?

 

Zgodnie z art. 106a ust. 6 Prawa bankowego prokurator w ciągu 72 godzin wydaje postanowienie o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania. Zawiadamia on także w tej kwestii właściwy bank. Jeśli zostanie wszczęte postępowanie to prokurator może wstrzymać określoną transakcję bądź dokonać blokady rachunku na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy od otrzymania zawiadomienia od banku. 

 

Blokada może trwać dłużej niż 72 godziny również z powodu samego prokuratora

 

Niestety terminy są właściwie zawsze naruszane. Prokuratorzy często przypisują sprawom związanym z blokadą konta niski priorytet. Często to po naszej stronie stoi naciskanie o to, aby prokurator wydał postanowienie – czy wszczyna postępowanie oraz czy dokonuje dalszej blokady środków. Podobnie jak w przypadku banku, do prokuratora trzeba wystosować pismo. Poniżej znajduje się wniosek możliwy do pobrania, w którym kursywą zaznaczona została dodatkowo prosta argumentacja dot. handlu na Binance.

 

DO POBRANIA WNIOSEK DO PROKURATORA

 

 

Prokurator z reguły przedłuży blokadę rachunku bankowego

 

W zdecydowanej większości przypadków blokada nie zostanie zlikwidowana. W zasadzie jeden na dziesięciu prokuratorów decyduje się, aby zrezygnować z blokady lub nie wszczynać postępowania. W takim wypadku trzeba się nastawić na to, że prokurator może zablokować rachunek nawet na okres 6 miesięcy. Zgodnie z art. 106a ust. 8 Prawa bankowego następnie wydaje się postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym, postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych i środki na rachunku dalej pozostają poza naszą dyspozycją.

 

Co mam zrobić skoro mam zablokowany rachunek bankowy?

 

Najważniejsze jest otrzymanie postanowienia o blokadzie. Jak już je dostaliśmy to rozpoczyna się 7-dniowy termin na zażalenia. Możemy zatem złożyć zażalenie i należy to uczynić, jednak z kompletnie innych powodów niż się wydaje. Dotychczas złożyłem około 30 takich zażaleń i na początku ich skuteczność wynosiła około 50-60%, a w tym roku zażalenia są prawie w 100% oddalane. Sądy najczęściej stają po stronie prokuratury i wskazują na to, że już samo uzasadnienie podejrzenia jest wystarczające, aby pieniądze pozostałe zablokowane na rachunku.

 

To po co składać zażalenie jeśli zostanie oddalone?

 

Tutaj konieczne staje się zrozumienie całego mechanizmu, który powoduje powstawanie takiego problemu. Wynika to z tego, że na rynku kryptowalut działają: 

  • osoby, które kupiły kryptowaluty i chcą odzyskać pieniądze procedurą bankową np. poprzez „omyłkowo wysłany przelew” i liczą, że się to uda, 
  • osoby niedoświadczone, które na początek chcą zainwestować w różne platformy inwestycyjne, które najczęściej z mojego doświadczenia okazują się scamem

 

W przypadku takich platform do zrealizowania transakcji potrzebne są kryptowaluty. Użytkownicy dają dostęp do swojej bankowości, udostępniają swój pulpit zdalny i w ten sposób dochodzi do transakcji, w której Ty jedynie wysyłasz kryptowalutę. Niestety z takich platform często nie da się wypłacić środków i dochodzi do zgłoszenia oszustwa. 

 

W konsekwencji najłatwiej jest zająć pieniądze na Twoim na rachunku bankowym. Teraz dochodzimy do głównego punktu – oszustów nie da się znaleźć! Głównie są to osoby ze wschodu korzystające z VPN. Postępowanie karne zostanie umorzone, a wedle art. 323 kodeksu postępowania karnego prokurator może orzec przepadek środków pieniężnych na rzecz pokrzywdzonego czyli zawiadamiającego. Jednak przecież to Twoje pieniądze! Na razie prowadzę 2 sprawy tego rodzaju i w takiej sytuacji sugeruję składać zażalenie właśnie po to, aby przedstawić prokuratorowi oraz sądowi swoje stanowisko w sprawie. Konieczne jest, aby od razu budować argumentację przeciwko przyszłemu przepadkowi.

 

Czyli jeśli złożę zażalenie to na pewno odzyskam moje środki?

 

Niestety nie. Na razie zażalenie można składać na samą blokadę. Po tym jak zażalenie załóżmy, że niestety zostanie oddalone – prokurator będzie kontynuował czynności. Potrwa to zwykle kilka miesięcy. Dopiero w chwili umorzenia postępowania, wydawane jest osobne postanowienie dotyczące przepadku środków. Jeśli prokurator orzeknie przepadek na rzecz pokrzywdzonego, to również takie postanowienie należy zaskarżyć. Dążymy jednak generalnie od razu do tego, aby skłonić prokuratora do tego aby zwolnił rachunek bankowy, a jeśli się nie chce zgodzić to, aby nie wykonał przepadku na rzecz pokrzywdzonego, gdyż to właśnie Ty będziesz wtórnie pokrzywdzony.

 

Jak napisać zażalenie na wydane postanowienia o blokadzie lub przepadku?

 

Niestety każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Na ten moment nie ma jednego gotowego wzoru. Z pewnością konieczne będzie załączenie do zażalenia screenów z wiadomości wymienianej z kontrahentem, z którym została dokonana transakcja.

 

Handel na binance p2p – jak uniknąć blokad rachunku bankowego?

 

W zasadzie jest na to parę sposobów, a jeden działający nawet w prawie 100%. Wystarczy generalnie zastosować się do kilku zasad. Sprawy związane z zablokowaniem rachunku bankowego zdarzają się bardzo często. Jeśli chcesz handlować na binance p2p bez obaw o problemy związane z bankiem lub prokuratorem – skontaktuj się ze mną! O wszystkim możemy porozmawiać na spotkaniu!

 

Autor: Maciej Grzegorczyk