Darmowe sprawdzanie list sankcyjnych

19 marca 2023
/ Maciej Grzegorczyk

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest ściśle związane z branżą kryptowalut. Regularnie właśnie z tego powodu otoczenie prawne tego zagadnienia stanowi temat moich artykułów. Przykładem jest wpis dotyczący dokumentacji AML, który znajdziesz pod tym linkiem. Z kolei od podmiotów związanych z kryptowalutami i zarazem instytucji obowiązane – wymaga się stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego. Wynika to m.in. przepisów AML, które przeplatają się bezpośrednio z przepisami dotyczącymi praktycznie każdego przedsiębiorcy z branży walut wirtualnych. W tym materiale dowiesz się nieco więcej o jednym z takich środków, czyli sprawdzaniu list sankcyjnych. Na czym to polega? Który darmowy program stanowi w mojej opinii rzetelne narzędzie? Zapraszam do materiału.

 

 

Sprawdzanie klientów na listach sankcyjnych – standardowa procedura

 

W przypadku przeprowadzanej kontroli często pytania dotyczą tego, czy dany podmiot korzysta z oprogramowania pozwalającego m.in. weryfikować osoby w zestawieniu z listami sankcyjnymi. Niestety niejednokrotnie licencje są dość drogie i mniejsze firmy raczej nie decydują się na ich zakup. Nie oznacza to jednak, że zostają całkowicie pozbawione możliwości sprawdzania list z pomocą dedykowanego programu. Wystarczy w tym aspekcie wykorzystać: www.dilisense.com. W dużym uproszczeniu działanie aplikacji internetowej polega na tym, że: wpisujesz imię i nazwisko klienta, a oprogramowanie sprawdza określone listy sankcyjne i generuje raporty, który następnie można pobrać. Tutaj jednak muszę zaznaczyć, że dilisense nie zawiera wszystkich wymaganych list sankcyjnych. Pomimo to nadal rekomenduję, aby niego korzystać, gdyż zapewnia on dostęp do gotowego raportu zewnętrznego.

 

Sprawdziłeś listy sankcyjne – co dalej?

 

W ramach mojej procedury AML otrzymujesz ode mnie kartę oceny klienta, w której jedną z pozycji jest weryfikacja klienta na listach sankcyjnych. Następnie podpisujesz kartę oceny i pobierasz raport z dilisense. Oprogramowanie pozwala w ograniczonym stopniu sprawdzić osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP). Niestety baza danych nie zawiera wszystkich PEP, a jedynie najważniejszych ponieważ w ten zakres wchodzą również m.in. starostowie poszczególnych ośrodków miejskich i takich informacji oprogramowanie nie dostarcza. Oznacza to więc, że nadal powinieneś stosować oświadczenia PEP, a więcej na ten temat dowiesz się w artykule pod tym linkiem.

 

Procedura AML i środki bezpieczeństwa finansowego – do czego mi to potrzebne?

 

Prawo nakłada na Ciebie szczególne obowiązki, jeśli prowadzisz działalność w ramach branży kryptowalut i jesteś instytucją obowiązaną. Załóżmy, że przychodzi do Ciebie klient. Transakcja z nim przekracza 1000 EUR, masz pewne podejrzenia odnośnie do konkretnego klienta np. odnośnie tożsamości lub relacja z nim ma charakter tzw. stałego stosunku gospodarczego. W m.in. tych 3 przypadkach konieczne staje się zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w ramach procedury AML. W rezultacie identyfikujesz i w kolejnym kroku weryfikujesz kontrahenta (KYC). Następnie wypełniasz kartę oceny klienta, podpisujesz ją, odbierasz oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym, oświadczenie odnośnie źródła pochodzenia środków. W tym aspekcie nie wolno zapomnieć o sprawdzeniu omówionych powyżej list sankcyjnych.

 

Potrzebujesz procedury AML lub masz wątpliwości w zakresie działalności związanej z kryptowalutami?

 

Proponuję więc, abyś skontaktował się ze mną mailowo. Umówimy się na spotkanie lub odpowiem na Twoje pytania i zasugeruję możliwe rozwiązania z zachowaniem tej samej formy. Jeśli posiadasz jakiekolwiek załączniki, które mogą mi ułatwić zapoznanie się z Twoją sytuacją lub charakterystyką biznesu – dodaj je do wiadomości. Zapoznam się i zapewnię Ci następnie kompleksową obsługę prawną. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Maciej Grzegorczyk