Ile będzie kontroli z zakresu AML w 2022 roku?

26 sierpnia 2022
/ Maciej Grzegorczyk

Obecnie kryptowaluty to niezwykle istotny element rynku finansowego. Znaczna część moich klientów działa z tego względu w branży aktywów cyfrowych świadcząc usługi lub po prostu sprzedając i kupując krypto. Przedsiębiorcy należący do pierwszej grupy niejednokrotnie działają jako np. kantory kryptowalut. Oznacza to, że z formalnego punktu widzenia są instytucją obowiązaną, która musi posiadać z tego względu odpowiednią dokumentację AML. Obecnie rozpoczęły się kontrole w tym zakresie zaplanowane na bieżący rok. Przeprowadzane są przez GIIF. Ile ich będzie? Jak wygląda kontrola GIIF z zakresu AML w 2022 r.? Dowiedz się więcej na ten temat – właśnie w tym artykule!

 

 

GIIF i kryptowaluty – kontrole AML w 2022 r.

 

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) sprawuje co do zasady kontrolę nad wykonywaniem obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez instytucje obowiązane. Dotychczas kontroli AML było dość niewiele, gdyż jedynie 4. Natomiast na 2022 r. zaplanowano ich aż 11. Trzeba mieć na uwadze, że instytucji obowiązanych jest wiele, ale pod żadnym pozorem nie można ignorować ryzyka. Prawdopodobieństwo, że to właśnie u Ciebie zostanie przeprowadzona kontrola, jak najbardziej istnieje. Z kolei protokół z niej jest dość długi, a sama procedura bywa po prostu uciążliwa.

 

Kontrole z zakresu AML w Polsce

 

W samym GIIF pracuje 13 pracowników z czego jedynie 5 osób jest odpowiedzialnych za kontrole AML. Z tego względu stosunkowo jest ich niewiele. Jeśli w Twoim przypadku dojdzie do kontroli procedury, to wedle przepisów co najmniej 2 pracowników w praktyce zajmie się jej przeprowadzaniem. Urzędnicy wyposażeni zostają w upoważnienie do przeprowadzenia kontroli w formie pisemnej. Mogą mieć one charakter planowany z czego wynika wspomniane wcześniej 11 docelowych, jednak możliwe są również tzw. kontrole doraźne. Należy dodać, że w danym roku kalendarzowym czas trwania kontroli nie mo­że przekraczać pewnych wyznaczonych ram. W przypadku mikroprzedsiębiorców będzie to 12 dni roboczych, 18 dni przy małych przedsiębiorcach, 24 dni w odniesieniu do średnich firm oraz 48 dni roboczych, jeśli Twoje przedsiębiorstwo jest po prostu większe. Ponadto do kontrolę przeprowadzić może również Urząd Celno-Skarbowy.

 

Do czego jesteś zobowiązany w trakcie kontroli ze strony GIIF?

 

W dużym uproszczeniu kontrolerowi należy zapewnić odpowiednie warunki i środki niezbędne w celu wykonania czynności służbowych. Oznacza to, że konieczne jest terminowe przedstawienie właściwej dokumentacji, a także udzielanie informacji wymaganych przez pracownika GIIF. Kontroler formułuje na piśmie pytania i żądania wobec instytucji obowiązanej. Z kolei wyjaśnienia odebrane ustnie zapisywane są w odrębnym protokole w dwóch egzemplarzach. Następnie w dwóch egzemplarzach zostaje sporządzony protokół kontroli. W terminie 14 dni pozostaje do dyspozycji możliwość zgłoszenia do niego zastrzeżeń.

 

Kontrole procedur AML należy brać na poważnie

 

Wiele kwestii w tym zakresie omówiłem w moim szkoleniu, do którego wstęp znajdziesz pod tym linkiem. Obecnie jednak planuje również stworzyć drugą część, która z jeszcze bardziej praktycznej perspektywy przedstawi aktualne oczekiwania GIIF wobec przedsiębiorców z branży kryptowalut. Kontrole jak najbardziej występują i trzeba brać pod uwagę, że organy mogą ją przeprowadzić w stosunku do Twojej działalności. Dlatego jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości – skontaktuj się ze mną! Postaram się odpowiedzieć na Twoje pytania, a także wskazać Ci elementy, na które GIIF bądź USC zwrócą uwagę. Zapraszam do kontaktu!

Autor: Maciej Grzegorczyk