Prądu i zakupu koparki nie można jednak wrzucić w koszty!

20 marca 2022
/ Maciej Grzegorczyk

Więcej informacji znajdziesz na moim kanale – Kryptoprawo (opis po kliknięciu)

 

Kryptowaluty wielu przedsiębiorcom kojarzą się z doskonałym biznesem. Nie jest to stwierdzenie dalekie od prawdy, jednak w praktyce trzeba mieć na uwadze, że branża każdego roku staje się coraz bardziej uregulowana, jak i podlega większej liczbie zobowiązań czy rozliczeń podatkowych oraz przepisów. W krypto działają nie tylko traderzy, ale również osoby, które użyczają mocy obliczeniowej swoich komputerów poszczególnym blockchainom. Niestety jeśli planujesz zakup koparki kryptowalut, to musisz mieć świadomość, że nie wrzucisz tego w koszty tak, jak i zużycia prądu. Dowiedz się więcej na ten temat właśnie w tym artykule!

 

 

Wedle sądów administracyjnych nie wrzucisz koparek krypto i prądu w koszty

 

W branży popularna stała się w ostatnim czasie informacja, że w interpretacjach podatkowych często stwierdza się, że nie można wrzucać  w koszty uzyskania przychodu wydatków poniesionych na zakup koparek kryptowalutowych i prądu, ale potem jeśli zostanie wykonane zaskarżenie do WSA, to przyznawana jest racja podatnikom. Przykładem w tej sprawie był wyrok Sądu Administracyjnego w Łodzi o sygnaturze I SA/Łd 285/20. Również ja podawałem taką informację. Obecnie mamy pierwsze orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym wskazał on, że niestety według niego linia orzecznicza powinna przebiegać odmiennie.

 

Na czym polega rozbieżność pomiędzy decyzją NSA i WSA w Łodzi?

 

W ustawie z przepisów wynika, że koszty poniesione bezpośrednio na nabycie lub związane ze zbyciem to m.in. te związane z zakupem koparek kryptowalut. NSA stwierdziło, że ustawodawca podzielił te koszty na pierwotne i pochodne. W zakresie kosztów pierwotnych znalazłby się zakup koparki kryptowalut czy też wydatki na prąd, które zostałyby poniesione na wytworzenie składnika majątku tj. kryptowaluty. Ustawa podatkowa dotyczy jednak bardziej mechanizmu pochodnego nabycia krypto. Tutaj bliżej jest jednak przepisom do pochodnego nabycia poprzez handel na giełdzie i wydatkowanie środków na zakup krypto. Jeśli kupiłeś koparkę kryptowalut i sprzedajesz wydobyte aktywa cyfrowe, to rozliczając koszty bezpiecznym rozwiązaniem dla Ciebie oraz Twojej działalności będzie nie wykazywać takiego zakupu ze względu na zmianę kierunku rozwoju orzecznictwa w zupełnie innym kierunku.  

 

Dlaczego zakup koparek kryptowalutowych nie może zostać uznany za wydatek bezpośredni?

 

Organy podatkowe w tym aspekcie wskazywały swoje stanowisko, że zakup sprzętu do kopania waluty wirtualnej oraz zużytej energii elektrycznej nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w świetle m.in. art. 22 ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym wypadku takie stanowisko zostało uzasadnione przykładowo w interpretacji indywidualnej z 27 lipca 2021 r. Tutaj zostało wskazane, że w sytuacji uzyskiwania przychodu ze zbycia waluty wirtualnej nie można uznać za wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej prądu oraz zakupu koparki i wydatki te kwalifikowane są do kosztów pośrednich. Głównie ze względu na to, że koszty te służą realizacji określonego przedsięwzięcia. W tym wypadku jest to kopanie waluty wirtualnej i nie można określić ile walut konkretnie zostanie sprzedanych, a także w jakim okresie to nastąpi. Koszty bezpośrednie z kolei powinny przekładać się wprost na określone przychody. Oznacza to, że pozwolą na identyfikację okresu i wysokość osiągniętego przychodu. Bezpośredniość pozwala na podstawie pomiarów bądź dokumentów przypisać koszty do określonego produktu i poniesienie ich wpływa „bezpośrednio” na osiągnięcie danego przychodu. Wystarczy więc bezpośredni związek kosztów z przychodami, gdzie wydatki na nabycie bądź wytworzenie danej jednostki towaru i przychód z jej zbycia pozostają ze sobą w ścisłej relacji.

 

To nie oznacza, że koparka kryptowalut nie jest dobrym biznesem!

 

Jeśli planujesz w ten sposób prowadzić firmę i oprzeć na kopaniu kryptowalut pewną część swojego planu, to nadal możesz to zrobić. Istotne jest, aby w odpowiedni sposób podejść do przepisów, a także formy opodatkowania czy prowadzenia biznesu. Masz pytania lub wątpliwości w tym zakresie? Umówmy się na spotkanie i przedyskutujmy szczegóły! Zajmę się wszelkimi formalnościami i pomogę Ci dopasować Twoje przedsiębiorstwo do jak najbardziej korzystnych ram prawnych. Zapraszam do kontaktu!

Autor: Maciej Grzegorczyk