Kiedy MiCA wchodzi w życie – kiedy zaczyna być stosowana?

26 czerwca 2023
/ Maciej Grzegorczyk

Rozporządzenie MiCA uznawane jest od dawna za jeden z ważniejszych tematów w branży kryptowalut. Rozporządzenie Markets in Crypto-assets (MiCA) wprowadza znaczące zmiany, jeśli chodzi o europejski rynek aktywów cyfrowych. Regulacja obejmie m.in. stablecoiny, emitentów innych kryptowalut i dostawców usług kryptowalutowych. W przyszłości będzie konieczne dostosowanie się do nowych wymogów i obowiązków wynikających z MiCA. Wiąże się to z pakietem regulacji, który towarzyszy Markets in Crypto-assets. Przykładem będzie Rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów (TFR) – więcej w poprzednim wpisie pod tym linkiem. Należy więc odpowiedzieć na pytanie: kiedy dokładnie te zmiany wejdą w życie i jakie daty są istotne dla dostawców usług krypto? Na co warto szczególnie zwrócić uwagę? Dowiedz się kilku szczegółów w tej kwestii, właśnie w tym artykule.

 

 

Kiedy więc rozporządzenie Markets in Crypto-assets wchodzi w życie?

 

Prawidłową odpowiedzią na to pytanie jest – właśnie teraz. W tym aspekcie warto zapoznać się z treścią art. 149 Rozporządzenia. Z jego treści wynika, że akt wchodzi w życie 20. dnia po opublikowaniu w Europejskim Dzienniku Urzędowym. Wejście w życie nie jest jednak równoznaczne z tym, kiedy MiCA będzie stosowana. Co do zasady datą istotną z tej perspektywy jest 30 grudnia 2024 r. Wtedy wszystkie poszczególne przepisy staną się zobowiązujące w pełni wobec wszelkich podmiotów podporządkowanych ich brzmieniu. Natomiast 30 czerwca 2024 r. zaczną funkcjonować regulacje dotyczące e-pieniądza, czyli stablecoinów. Ponadto od tego momentu MiCA wprowadzi również przepisy odnoszące się do tzw. tokenów powiązanych z aktywami. Powyższe daty wynikają bezpośrednio z art. 149, który znajduje się poniżej:

 

 

W praktyce jednak tak jak wspominałem m.in. w artykule pod tym linkiem – poszczególne przepisy będą wdrażane stopniowo. Początkowo MiCA będzie egzekwowana z perspektywy tzw. aktów delegowanych, czyli tego w jaki sposób przepisy Rozporządzenia mają być konkretnie stosowane.

 

O co chodzi z TFR?

 

Rozporządzenie TFR zaczyna obowiązywać w pełni, podobnie jak MiCA, czyli 30 grudnia 2024 r. Implementuje ono rozwiązania wynikające z Zalecenia nr 16 specjalnej Grupy FATF ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy. Oznacza to, że zostaną rozszerzone obowiązki dotyczące monitorowania przelewów bankowych, ze szczególnym naciskiem na transakcje związane z aktywami cyfrowymi. Ważne jest, aby zauważyć, że Travel Rule (TFR) i MiCA są dwoma odrębnymi aktami prawnymi. TFR wprowadza Travel Rule i obejmuje między innymi transfery pomiędzy dostawcami usług kryptograficznych zgodnie z MiCA oraz transakcje między dostawcami usług kryptograficznych a portfelami kryptowalutowymi. 

 

Natomiast MiCA tworzy ramy prawne dla walut wirtualnych w Unii Europejskiej. W zakresie Rozporządzenia dotyczącego rynku kryptoaktywów znajdują się m.in. systemy licencjonowania dostawców usług związanych z aktywami kryptowalutowymi oraz proponowane definicje, które ułatwiają regulację branży aktywów cyfrowych. TFR w pewnym stopniu oznacza również koniec anonimowości dla rynku kryptowalut. Więcej na ten temat dowiesz się w artykule dostępnym pod tym linkiem.

 

Tokeny powiązane wedle Rozporządzenia MiCA

 

Zgodnie z artykułem 3 ustęp 1 punkt 6, pojęcie „token powiązany z aktywami” odnosi się do kryptoaktywa, które nie jest tokenem będącym pieniądzem elektronicznym i utrzymuje stabilną wartość poprzez powiązanie z inną wartością, prawem lub ich kombinacją. Istotne jest, aby istniała korelacja z co najmniej jedną walutą urzędową. Ponadto, w punkcie 7 zdefiniowano „token będący pieniądzem elektronicznym” lub „token będący e-pieniądzem”. Token e-pieniądza jest rodzajem kryptoaktywa, które utrzymuje stabilną wartość poprzez powiązanie z jedną walutą urzędową. Istotne jest również, zgodnie z częściowym opracowaniem, określenie w punkcie 12, czym jest „oferta publiczna”, czyli komunikat przekazywany odbiorcom w dowolnej formie i za pomocą dowolnych środków, zawierający wystarczające informacje dotyczące warunków oferty i oferowanych kryptoaktywów, umożliwiający potencjalnym posiadaczom podjęcie decyzji, czy chcą nabyć te kryptoaktywa.

 

MiCA i TFR – masz wątpliwości w odniesieniu do własnej działalności?

 

W takim wypadku, możesz napisać do mnie konkretne zapytanie za pośrednictwem maila. Jeśli chodzi o wpływ TFR i MiCA na Twój biznes, to warto skonsultować swoje koncepcje dotyczące przyszłej lub obecnej działalności. Upewnisz się w ten sposób, że nowe ramy prawne nie stanowią przeszkody dla wprowadzenia Twojego pomysłu w życie. Zakres podmiotów objętych MiCA jest stosunkowo szeroki, więc dobrze jest mieć pewność co do przyszłych decyzji. Jeśli masz konkretne pytania, zapraszam do kontaktu.

 

Autor: Maciej Grzegorczyk