Co będzie regulowane po MiCA?

2 września 2023
/ Maciej Grzegorczyk

Na przestrzeni kilku lat wejdą w życie dwa istotne unijne rozporządzenia, które mają duże znaczenie dla świata kryptowalut. To jednak jedynie początek, gdyż europejski rynek walut wirtualnych staje się coraz bardziej sformalizowany. Stopniowo wprowadzane są Rozporządzenie dotyczące transferu środków pieniężnych (TFR), a także Rozporządzenie MiCA. Natomiast końcem roku, czyli 30 grudnia 2024 roku, Komisja Europejska ma obowiązek dostarczyć Radzie Europejskiej oraz Parlamentowi Europejskiemu raport na temat postępów w regulacji rynku kryptowalut. Oznacza to zupełnie nową przyszłość dla aktywów cyfrowych na terenie Unii Europejskiej. Na co zwrócić szczególną uwagę? Jakie daty poza 30 grudnia mogą być istotne z perspektywy przedsiębiorców? Dowiedz się wszystkiego, co niezbędne na ten temat właśnie w tym artykule.

 

 

Czyli co będzie regulowane po MiCA?

 

Bardzo istotne jest sprawozdanie, które zostanie złożone przez Komisję Europejską 30 grudnia. Poza wspomnianymi DEX’ami uwzględniać będzie ono pożyczki w kryptowalutach, ocenę usług dotyczących e-pieniądza oraz NFT. E-pieniądz regulowany jest przez MiCA, jednak już NFT nie są z tej perspektyw tak oczywiste. Rozporządzenie w sprawie rynku kryptoaktytów ma na celu uregulowanie obecnych aktywów cyfrowych na bardziej klarownych zasadach. Przykładem takich zmian jest artykuł 4 MiCA, który zabrania dokonywania publicznych ofert kryptoaktywów innych niż tokeny związane z aktywami lub tokeny będące e-pieniędzmi poza trybami wynikającymi z treści Rozporządzenia. 

 

TFR z kolei to rozporządzenie implementujące zalecenie 16. Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), znane jako „Travel Rule”, co oznacza, że zostaną rozszerzone wymogi dotyczące śledzenia przelewów, ze szczególnym naciskiem na transfery aktywów cyfrowych. Ważne jest zaznaczenie, że Rozporządzenie w sprawie transferu środków pieniężnych (TFR) i Rozporządzenie MiCA to dwa odrębne akty prawne. TFR wprowadza „Travel Rule” i dotyczy m.in. transferów pomiędzy dostawcami usług w zakresie aktywów cyfrowych (CASP) oraz transakcji CASP z portfelami kryptowalutowymi.

 

Kiedy MiCA i TFR zaczną obowiązywać?

 

W zasadzie oba te dokumenty w pewnym stopniu zaczną obowiązywać następczo w stosunku do sprawozdania. Rozporządzenie MiCA opublikowane zostało w czerwcu 2023 roku, a jego wejście w życie jest przewidziane na lipiec 2024 roku, po upływie 12 miesięcy od publikacji. Jednak nowe przepisy zostaną wdrożone stopniowo. Te dotyczące stablecoinów będą obowiązywać dopiero od lipca 2024 roku, a przepisy dotyczące emitentów innych kryptowalut i dostawców usług kryptowalutowych będą obowiązywać od stycznia 2025 roku.

 

Rozporządzenie w sprawie transferu środków pieniężnych (TFR) zacznie obowiązywać 20 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Jednak ważne jest zaznaczenie, że zgodnie z klauzulą, już 9 miesięcy po wejściu w życie, a przed rozpoczęciem jego stosowania, instytucje finansowe będą musiały przygotować „plan wprowadzenia w życie regulacji w celu stopniowego jej stosowania”.

 

Masz wątpliwość, w jakim stopniu nowe regulacje wpłyną na Twój biznes?

 

Sugeruję więc, żebyś skontaktował się ze mną mailowo. Wyraź swoje pytania lub wątpliwości w ramach wiadomości wysłanej na moją skrzynkę. Zawsze warto skonsultować swoje pomysły dotyczące przyszłej działalności, aby upewnić się, że nowe ramy prawne nie stanowią przeszkody dla realizacji Twojego projektu. To dotyczy nie tylko planów dotyczących tokenizacji w najbliższej przyszłości, ale także tych, które są już w fazie rozwoju. Warto też zaznaczyć, że zakres podmiotów objętych Rozporządzeniem MiCA jest znacznie szerszy. Jeśli masz konkretne pytania, zachęcam do kontaktu. Postaram się zasugerować możliwie najbardziej korzystne rozwiązania.

 

Autor: Maciej Grzegorczyk