Kanga Locals – rozliczenie podatkowe 2022

30 grudnia 2022
/ Maciej Grzegorczyk

Kanga Locals w znacznym uproszczeniu, pozwala na dokonywanie przez osoby fizyczne kupna i sprzedaży kryptowalut przy wykorzystaniu gotówki. Użytkownicy po zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji jego założeń, podobnie jak m.in. użytkownicy giełdy zyskują dostęp do systemu OTC. Dla porównania, w ramach Kanga dostępna jest również usługa przeznaczona dla firm, czyli Kanga Kantor jednak z taką formą współpracy wiążą się inne wymogi współpracy. W tym materiale skupimy się na rozliczeniach podatkowych Kanga Locals za rok 2022. Jak to wygląda w praktyce? Na co zwrócić szczególną uwagę przy rozliczeniu z kryptowalut? Dowiedz się więcej, właśnie w tym artykule.

 

 

Rozliczenie podatkowe jeśli chodzi o kryptowaluty

 

Na koniec roku podatkowego czyli 31 grudnia determinowane jest, jakie podatki zapłacimy następnie w 2023 r. Ostatni dzień roku jest niezwykle istotny, gdyż należność jest płacona od różnicy pomiędzy przychodami kosztami. Oznacza to, że jeśli w danym przypadku 31 grudnia zaistniała nadwyżka przychodów nad kosztami – wówczas do końca kwietnia konieczne będzie opłacenie podatku dochodowego. Kanga w tym aspekcie udostępnia w ramach swojego systemu OTC informację odnośnie transakcji wykonywanych przez konkretnego użytkownika.

 

Co pozostaje istotne z perspektywy wyniku na PIT-38?

 

W kolumnie 10. znajdują się przychody czyli zsumowane: sprzedaż do klientów, zrealizowana prowizja i sprzedaż bezpośrednio do firmy (TRDX). W kolumnie 11. z kolei wyszczególnione są koszty. W tym zakresie mieszczą się: zakupy od klientów, od których odjęta jest zrealizowana prowizja i zupełnie osobno wyszczególnione zakupy od TRDX.  Dlaczego w przypadku kosztów odejmowana jest prowizja? Wynika to z tego, że we wcześniejszych kolumnach wartość po jakiej zostaje nabyta kryptowaluta, nie jest tą samą kwotą, którą płacimy. Warto zwizualizować to sobie na prostym przykładzie – przychodzi do nas klient i chce nam sprzedać kryptowaluty za 40 tys. zł. Kupujemy więc krypto o wartości 40 tys. zł, ale nie wręczamy mu za to równowartości, a np. 39 500 zł. To właśnie z tego względu na koszty może złożyć się właśnie ta niższa kwota.

 

Dlaczego w OTC pokazują się zróżnicowane wyniki?

 

Wiele osób zgłasza swoje wątpliwości w odniesieniu do informacji wyświetlanych w OTC. Zainteresowanie tą kwestią wynika z tego, że niektórzy użytkownicy posiadają bardzo duże przychody i niedostateczne koszty, inni natomiast mają ogromne koszty bez wystarczającej liczby przychodów – spokojnie, nie występują żadne błędy w tym zakresie. Różnice zostały zidentyfikowane i rozbieżności wynikają z kilku powodów: 

  • nie wszystkie zakupy kryptowalut są pokazywane. System OTC zawiera wyłącznie transakcje na OTC. Czyli jeśli dokonano kupna kryptowaluty przez np. Kanga Cash to właśnie te operacje nie będą pokazane. Należy je dodać do swojego zestawienia jako koszt, ale w tym zakresie należy uzwględnić dokument potwierdzający taką transakcję. Niestety zgodnie z obecnymi interpretacjami, samo potwierdzenie przelewu nie jest wystarczającym dowodem, gdyż nie jest na nim uwzględnione jaka konkretnie kryptowaluta została nabyta. Zakup przez Kanga Cash jest kosztem, a więc podatek będzie dużo niższy. Oprócz tego zakupy poza rynkiem Kanga np. na Binance, to również taki koszt i na PIT-38 trzeba będzie wykazać, gdyż dotyczy on wszystkich zysków kapitałowych.
  • część osób posiada niespłacone faktury z odroczonym terminem płatności. Przy kontroli taka faktura nie będzie traktowana najprawdopodobniej jako koszt. Wynika to z tego, że nie do końca jest to koszt bezpośredni. Warto więc dokonać spłaty odroczonych płatności, aby w tym roku podatkowym mieć koszt poniesiony. 
  • niektórzy posiadają znaczne koszty przy niskich przychodach. Jeśli dokonywana jest sprzedaż poza OTC, stanowi to rażące naruszenie regulaminu i może prowadzić to do rozwiązania współpracy. Na ten moment jednak Kanga pozostaje wyłącznie przy poinformowaniu, że zbycia poza OTC jest zabronione. Natomiast jeśli doszło już do takiej sytuacji – konieczne jest wykazanie takiej sprzedaży na PIT-38.

 

Rozliczenie z kryptowalut za 2022 r. w ramach Kanga Local

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania w tym zakresie – proponuje kontakt mailowy. Dodatkowo cały czas polecamy funkcjonowanie jako kantory z wpisem do Rejestru walut wirtualnych dla tych osób, które mogą wypełniać znamiona działalności gospodarczej. Więcej na ten temat dowiesz się z mojego poprzedniego materiału pod tym linkiem. Locals jest osobą, która operuje kryptowalutami w specyficzny sposób. W razie wątpliwości, zapraszam do kontaktu.

 

Autor: Maciej Grzegorczyk