Bitbay (Zonda) wypowiedziało mi umowę!

8 maja 2023
/ Maciej Grzegorczyk

Na rynku działa obecnie wiele giełd kryptowalutowych. Każda z nich zobligowana jest do przestrzegania środków bezpieczeństwa finansowego, a w szczególności zobowiązana jest do tego z perspektywy AML funkcjonującego w Polsce. W tym aspekcie omówiłem ten temat po części w artykule pod tym linkiem. Natomiast w tym materiale zajmiemy się przykładem, w zasadzie z mojego prywatnego doświadczenia, w jaki sposób takie środki stosowane są w praktyce. Dlaczego Bitbay wypowiedziało mi umowę? Dowiedz się więcej w tym zakresie właśnie w tym artykule.

 

 

Czy Bitbay może wypowiedzieć umowę?

 

Okazuje się, że jak najbardziej tak. Bitbay (Zonda) i giełdy kryptowalutowe mogą wypowiadać umowy na prowadzenie kont i wynikać może to z szeregu różnych czynników. W tym kontekście warto przyjrzeć się co najmniej jednemu z nich, który został zastosowany wobec mojego konta. Kilka lat temu założyłem tam profil, wpłaciłem kwotę równą 1500 zł i nie niczego weryfikowałem w dalszym stopniu. Następnie wykupiłem kryptowaluty i od tego momentu nie wykonywałem żadnych czynności. Wskutek tego po dłuższym czasie otrzymałem wypowiedzenie na prowadzenie konta, gdyż w pewnym stopniu nie było możliwe zastosowanie wobec mnie środków bezpieczeństwa finansowego. Między innymi wynikało to z mojej bezczynności i braku aktywności wobec prowadzonego profilu.

 

Dlaczego wypowiedziano mi umowę na Bitbay (Zonda)?

 

Wedle uzasadnienia Bitbay stwierdził, że doszło do: “zwiększenia ryzyka ponad akceptowalny poziom”. Oznacza to przesłanki, które spełniły tzw. podwyższoną ocenę ryzyka. Wskutek tego na podstawie regulaminu giełdy, podmiot wypowiedział mi umowę. Pismo, które otrzymałem w tej sprawie znajduje się poniżej:

 

 

Trzeba w tym aspekcie zwrócić uwagę w szczególności uwagę na zapis w ostatnim akapicie. Wedle art. 13 ust. 6 Regulaminu, Operator Zonda Estonia nie nawiąże już ze mną w przyszłości żadnych relacji biznesowych, ani również nie będę miał możliwości otwarcia nowego konta.

 

Środki bezpieczeństwa finansowego z perspektywy instytucji obowiązanych

 

W dużym uproszczeniu są to różnego typu działania, które podmioty wpisujące się w ten katalog, muszą stosować wobec swoich klientów oraz kontrahentów. Przykładem w tym zakresie jest art. 34 ust. 1 pkt 4 lit. b Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dotyczący tzw. badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta. W przypadkach uzasadnionych okolicznościami, w ramach środków bezpieczeństwa finansowego – instytucja np. kantor kryptowalut m.in. przy stałym stosunku gospodarczym zobligowana jest do weryfikacja źródła pieniędzy klienta.

 

Masz wątpliwości w zakresie kryptowalut?

 

Proponuję więc, abyś skontaktował się ze mną mailowo. Opisz mi swój problem dotyczący działalności w branży krypto lub zadaj konkretne pytania, na które potrzebujesz otrzymać odpowiedź. Zasugeruję Ci możliwie najbardziej korzystne rozwiązanie lub umówimy się na spotkanie i doprecyzujemy wszelkie szczegóły. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Maciej Grzegorczyk